CAS 2: Blanquejament dental.

Abans

Després

Altres casos CLÍNICS

Altres casos d'IMPLANTOLOGIA