top of page

AVÍS LEGAL

1. Dades identificatives.

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:
L'empresa titular del domini web és
(REHABILITACIÓ FUNCIONAL I BUCODENTAL SLP) amb NIF (B65299794) i amb adreça a aquest efecte en C/ Portal 24, 08786 Capellades, Barcelona) d'ara endavant LA CLINICA.

2. Acceptació de l'Usuari.

Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització de la pàgina web (www.clinicacapitan.com) (d'ara endavant la “Web”) que LA CLINICA posa a la disposició dels usuaris d'Internet. S'entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la Web. L'accés i navegació d'un usuari per la Web implica l'acceptació sense reserves del present Avís Legal. LA CLINICA pot oferir a través de la pàgina web serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà l'Usuari en cada cas concret.

3. Utilització de la web.

3.1. L'usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar la Web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris.
3.2. L'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la Web.
3.3. L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés a altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA CLINICA presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.
3.4. L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de la COMPANYIA o de tercers.
3.5. L'usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis oferts en aquest.
3.6. S'entén que l'accés o utilització de la Web per part de l'usuari implica l'acceptació per aquest de l'Avís Legal que LA CLINICA tingui publicat en el moment de l'accés, el qual estarà sempre disponible per als usuaris.
3.7. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que LA CLINICA ofereix en la seva seu Web i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.


4. Accés a la web.
4.1. L'accés a la Web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït
4.2. Quan sigui necessari que l'usuari es registri o aporti dades personals per a poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà aplicable el que es disposa en l'apartat 9 d'aquest Avís Legal.
4.3. Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través de la Web per part de menors d'edat, havent d'obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec.
4.4. Si per a la utilització d'un servei en la Web, l'usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita.
4. Modificacions Avís Legal.
LA CLINICA es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L'usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar la Web i el present Avís Legal.


5. Accés a la web.
5.1. LA CLINICA es compromet a fer els seus millors esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en la Web. En qualsevol cas, LA CLINICA estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d'eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en la Web, sempre que no li siguin imputables.
5.2. LA COMPANYIA no garanteix que la Web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a la CLINICA, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la CLINICA.


6. Limitació de Garanties i Responsabilitats.
6.1. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Web (www.clinicacapitan.com) i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari) pertanyen, com a autor d'obra col·lectiva o com a cessionària, a la CLINICA o, en el seu cas, a terceres persones.
6.2. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina Web, amb qualsevol fi, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de la CLINICA. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de la CLINICA i de tercers.
6.3. A l'efecte del que es preveu en l'article 32.1 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, LA CLINICA s'oposa expressament a la utilització de qualssevol continguts d'aquest portal web amb la finalitat de realitzar ressenyes amb finalitats comercials sense comptar amb la prèvia autorització de la CLINICA.
6.4. L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb altres fins, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilación.
6.5. LA CLINICA proporciona l'accés a tota mena d'informacions, serveis, programes o dades en Internet que poden pertànyer a terceres persones, i en aquest cas LA CLINICA no es fa responsable d'aquests continguts ni de quantes reclamacions puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció d'aquests.

7. Enllaços de Tercers.
7.1. En el cas que en la Web es disposessin enllaços o enllaços cap a altres llocs d'Internet, LA CLINICA no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas LA CLINICA assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc Web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda al capdavant dels enllaços o altres llocs d'Internet.
7.2. Aquests enllaços es proporcionen únicament per a informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de la CLINICA.
7.3. LA CLINICA tan sols autoritza esments als seus continguts en altres seus Web, amb el tractament que aquestes considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de la CLINICA.


8. Protecció de Dades Personals.
8.1. LA CLINICA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, conforme al que s'estableix per la legislació espanyola i europea de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
8.2. L'usuari podrà proporcionar a la CLINICA les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen en la Web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dona compliment a les exigències establertes en el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades - RGPD). De la mateixa manera, LA CLINICA podrà obtenir dades de caràcter personal originats per la seva navegació i/o ús de la Web.
8.3. Preguem que llegeixi atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

9. Llei i Jurisdicció.
Totes les qüestions que se suscitin entre LA CLINICA i l'usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en elles no estigués previst, d'acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de LA CLÍNICA

bottom of page