top of page

ESTERILITZACIÓ I DESINFECCIÓ

Un estricte protocol de desinfecció i esterilització ens ofereix una garantia sanitària absoluta. 

 

Disposem de dos autoclaus Dürr dental última generació, considerats els més fiables del mercat.

 

L'esterilització i desinfecció són dos dels aspectes més importants en qualsevol especialitat mèdica. A la Clínica Dental Capitán disposem per a l'esterilització de l'autoclau Dürr dental última generació, considerat un de les autoclaus més fiable del mercat. Internament, les nostres auxiliars dentals s'encarreguen de posar en pràctica un rigorós protocol de control de desinfecció i esterilització basat en les normes dictades per la ADA (Associació Dental Americana) i la FDI (Federació Dental Internacional) que marquen una sèrie de protocols a seguir. Per exemple:

 

  • Tot l'instrumental que està en contacte amb la mucosa oral és primer desinfectat i després esterilitzat en forns autoclaus amb alta temperatura, humitat i pressió.

  • Desinfecció de superfícies (taules, butaques, llums) i de les mans amb sabons enzimàtics o productes químics com l'alcohol o la clorhexidina.

  • Ús de mascaretes, guants, dics, i material d'un sol ús (agulles, estovalles, tovallons, gots, ejectors de saliva, aspiradors, bisturís, etc.)

 

El control per a determinar que l'esterilització en la nostra Clínica és absoluta, es realitza amb tests colorimètrics i periòdicament amb tests d'espores i hem adquirit els següents controls:

 

  • CONTROL QUÍMIC TIPUS HÈLIX SEGONS NORMA EN ISO 11140:2005

  • CONTROL BIOLÒGIC SEGONS NORMA ISO 11138:2005

  • TRAÇABILITAT DEL PROCÉS D'ESTERILITZACIÓ SEGONS NORMA ISO 17665:200

 

Aquest estricte protocol de desinfecció i esterilització ens ofereix una garantia sanitària absoluta. La seva seguretat és el primer.

 

bottom of page