CAS 12: Corona metall ceràmica

Abans

Després

Altres casos CLÍNICS

Altres casos d'IMPLANTOLOGIA