top of page

CASOS CLÍNICS - IMPLANTOLOGIA

Abans i després

Procés

Rehabilitació incisiu central estètica

Cas acabat

Situació en CBTC

Col·locació d'implant i presa d'impressió customitzada

Després

Altres casos d'IMPLANTOLOGIA

Altres casos CLÍNICS

bottom of page