top of page

CASOS CLÍNICS - IMPLANTOLOGIA

Abans i després

Falta de molars superiors

Rehabilitació final

Altres casos d'IMPLANTOLOGIA

Altres casos CLÍNICS

bottom of page