top of page

ENDODÒNCIA

Què és el tractament d'endodòncia?
El dentista usa el tractament d’endodòncia per a trobar la causa i després aplicar el tractament als problemes del centre tou de la dent (la polpa dental). Anys enrere, les dents amb la polpa lesionada o malalta s’extreien. Avui dia, l’endodòncia ha donat al dentista una manera segura per salvar les dents.

Què és la polpa dental?
La polpa és el teixit tou que conté els nervis, els vasos sanguinis i el teixit conectiu. Està dins de la dent i s'estén des de la corona de la dent fins a la punta de l'arrel a l'os de les maxil·les.

Què passa si es lesiona la polpa?
Pot formar-se un abscés (infecció) en la dent causada per la càries dental. Si la polpa s'emmalalteix o es lesiona i no es pot reparar a si mateixa, es mor. La causa més comuna de la mort de la polpa és la fractura de la dent o una càries profunda. Ambdós problemes poden permetre l'entrada dels gèrmens (els bacteris) en la polpa. Els gèrmens poden causar una infecció dins de la dent. Sense tractament, s'acumula el pus en la punta de l'arrel, en la maxil·la, i forma una “bossa de pus” anomenada abscés. L'abscés pot causar dany a l'os al voltant de la dent.

Per què cal extreure la polpa?
Si no s’extreu la polpa infectada, hi pot haver dolor i inflamació. Certs subproductes de la infecció poden lesionar l'os maxil·lar. Si no s’aplica el tractament, pot ser que calgui treure la dent.

De què consta el tractament?
El tractament sovint consta d'una a tres visites. Durant el tractament, el seu dentista general o un endodoncista (el dentista que s'especialitza en els problemes de la polpa) extreu la polpa malalta. La càmera pulpar i el canal o els canals radiculars de la dent es netegen i es segellen.

Primer es fa una obertura per la corona de la dent

 

Es fa una obertura a través de la corona fins a la càmera pulpar.

 

S'extreu la polpa. Es neteja el canal o els canals radiculars i se'ls dóna forma perquè es puguin emplenar.

 

S'extreu la polpa, i els canals radiculars es netegen, s'engrandeixen i se'ls dóna forma.

 

Es poden introduir medicaments en la càmera pulpar i en els canals radiculars per ajudar a eliminar els gèrmens i prevenir la infecció.

 

Es pot fer una obturació temporal en la corona per protegir la dent entre les visites dentals. El seu dentista pot deixar la dent oberta durant uns dies perquè dreni. A més se li pot donar un medicament per ajudar a controlar la infecció que pugui haver-se produït fora de la dent

 

S'emplena la càmera pulpar i el canal o els canals radiculars i es segellen

 

S'extreu l'obturació temporal i es neteja i s'emplena la càmera pulpar i el canal o els canals radiculars.

 

En l'últim pas, es col·loca una corona d'or o de porcellana sobre la dent. Si l'endodoncista ha fet el tractament, ell o ella li recomanarà que torni al seu dentista de família per aquest últim pas.

 

10 Llavors es restaurarà la corona de la dent.

 


 

Quant temps durarà la dent restaurada?
La dent restaurada pot durar-li tota la vida si continua cuidant les seves dents i les seves genives. No obstant això, es necessiten revisions mèdiques regulars. Mentre l'arrel o les arrels de la dent tractada rebin suport dels teixits al seu al voltant, la dent es mantindrà saludable.

bottom of page